Leading the world and advocating national spirit

Компанийн баг

team1

Манай багууд

Хятадын Шанхайн үзэсгэлэн

Францын үзэсгэлэн 2013.11.19

Пакистаны үзэсгэлэн 2014 оны 12-р сарын 1

Рио, Бразил - Үзэсгэлэн 2015 оны 4-р сарын 14

Украины үзэсгэлэн 2017 оны 10-р сар

Мексикийн үзэсгэлэн 2017.3.14

2018 оны ADAS Филиппиний үзэсгэлэн